Go to Top

CV

UDDANNELSE
Cand.psych. Københavns Universitet   1995
Autorisation 1998
Specialistgodkendelse klinisk psykologi/psykoterapi 2008

TERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE
Eksistentiel-fænomenologisk psykoterapi (3-årig)  2004-2007
Instruktør i mindfulness   2009
Desuden en lang række kortere kurser primært inden for psykodynamisk og kognitiv psykoterapi

PRIVAT PRAKSIS (2007-)
Individuel psykoterapi, parterapi, familieterapi (se forneden for målgruppe)
Psykologkonsulent med tilbud om korttidsbehandling (5 samtaler)for elever på Aurehøj Gymnasium
Supervision, tværfaglig gruppesupervision i socialpsykatrisk sektor – specialteams, tilbud til psykisk sårbare borgere (primært opgaver i Rudersdal Kommune)
Mindfulnessbaserede forløb

ANSÆTTELSER
Sct. Hans Hospital, Klinisk-psykologisk Afd.  1995-1996
Bispebjerg Hospital, Distriktspsykiatrien samt psykiatrisk skadestues akutte krisefunktion  1996-2005
Psykiatrisk Center Gentofte, Distriktspsykiatrien  2005-2008
Rigshospitalet, CeKU, timelønnet underviser (se forneden)  2007-

UNDERVISNING
Center for Klinisk Uddannelse (CeKU), Rigshospitalet
CeKU er oprettet i et samarbejde ml. RH og Panum til uddannelse i kliniske færdigheder på medicinstudiet. Har i 6 år undervist i kommunikation mellem læge og patient fra basalt til avanceret niveau. Endvidere på tværgående modul for medicin- og sygeplejestuderende i tværfaglig kommunikation.
Siden 2011 har jeg undervist basislæger (postgraduat)  i 3 dages kommunikationskurser.
Løbende forskellige undervisningsopgaver ikommunikation for specialuddannede sygeplejersker.

KLIENTERFARING/MÅLGRUPPER
Aldersgruppe fra 15 år og opefter.
Bredt spektrum af almene samt sværere psykiske problemstillinger:

Alment: Parforhold, familie/børn, arbejdsforhold/karriere, stress, depression, angst, kronisk sygdom, dødsfald, pårø-rende til alvorligt syge/dødsfald, ulykker og traumatiske begivenheder, sociale færdigheder og problemer, selvværd, spiseforstyrrelser, livskriser. Kriseintervention, også akut, hvor præmissen er kortvarige forløb (1-5 samtaler).

Psykisk sygdom: lidelser inden for det skizofreniforme spektrum, affektive lidelser, PTSD, personlighedsforstyrrelser.

SPROG
Dansk, modersmål
Kan tilbyde samtaler på svensk, norsk og engelsk
Har god erfaring med brug af tolk ved samtaler med flygtninge/indvandrere