Go to Top

KURSER/UNDERVISNING

Det er muligt at rekvirere tilbud om undervisning og kurser til ledere og medarbejde i virksomheder og institutioner, herunder til studerende ved de etablerede uddannelsesinstitutioner, f.eks. medicin- eller pædagogstudiet. Hvert enkelt forløb tilrettelægges i dialog med opdragsgiver, målrettet den enkelte institution eller virksomhed.

Temaer kan være: ”den vanskelige samtale”, ”kommunikation med borgere/patienter/pårørende ”, ”motivationssamtalen”, ”teamsamarbejde” eller andre psykologfaglige emner eksemplificeret i institutionens egen praksis. Der kan også være tale om mere foredragsprægede oplæg på 2-4 timers varighed, særligt inden for psykiatri, psykologi og kommunikation.

De forskellige temaer, former og metoder kan alle tilpasses institutionernes og virksomhedernes personaledage, temadage, fordybelsesstudier, erfaringsgrupper og workshops.

Undervisningen vil typisk være baseret på en blanding af oplæg, øvelser og dialog, med udgangspunkt i deltagernes hverdag og aktuelle problemstillinger. En del af undervisningen kan tage en supervisionslignende form; andre gange belyses temaerne på et mere generelt plan.