Go to Top

REFERENCER

Undervisning, kurser, foredrag og workshops:

Rigshospitalet, Center for klinisk uddannelse – patientkommunikation for basislæger (postgraduat) samt medicinstuderende fra 7. til 12. semester (prægraduat).
Sygeplejeskolen – tværfaglig kommunikation mellem læger og sygeplejersker
SVIKA, specialunderv. centret for voksne – pæd. komm., psykiatri- og psykologfaglige emner
Rudersdal Kommune, Specialteamet under Hjemmeplejen – kognitiv terapi
Bispebjerg Hospital – psykoedukation til psykiatriske patienter

Supervision og konsulentbistand

Rudersdal Kommune – Tværfagligt personale i Specialteamet i hjemmeplejen
Rudersdal Kommune – Tværfagligt personale i Aktivitetscentret Elmehuset
Gentofte Kommune – Personale i Hvide Hus, socialpsykiatrisk aktivitets- og bosted
Aurehøj Gymnasium – Vurdering og samtaler med gymnasiets elever
Bispebjerg Hospital – Tværfagligt sundhedspersonale i Distriktspsykiatrisk Center
Psykiatrisk Center Gentofte – Tværfagligt sundhedspersonale i Distriktspsykiatrisk Center samt tværfagligt sundhedspersonale på lukket psykiatrisk afdeling og Klinik for Spiseforstyrrelser.