Go to Top

SAMTALER

Samtalen er omdrejningspunktet i psykoterapi. I modsætning til læger og psykiatere udskriver psykologer ikke medicin. Mødet mellem klienten og psykologen og den samtale som finder sted er det særlige grundlag hvorpå klienten kan udvikle sig og skabe bedring og forandring.

Det vil oftest være sådan, at man taler sammen flere gange i et forløb, hvor varighed og antal samtaler aftales individuelt. Kender man hinanden, kan senere enkeltstående samtaler i visse tilfælde være tilstrækkeligt.

Nogle gange ved man præcis hvad problemet handler om, andre gange mærker man et ubehag eller en spændingstilstand som man ikke rigtig kan forstå eller forklare. Der kan være tale om både konkrete problemer, måske endda akutte situationer, og behov for at forstå dybere personlige spørgsmål, som man har gået med i lang tid.

Som ny klient har du mulighed for ½ times orienterende samtale uden betaling. Effektforskning viser at tilliden mellem terapeut og klient er den vigtigste faktor for udvikling og dernæst terapeutens metode. Ofte er det en god ide at gå efter andres anbefaling, men det vigtigste er at mødes og personligt afklare om man føler sig tilpas sammen med terapeuten.

Forskning i bl.a. depression viser, at medicin som tages uden at være kombineret med samtaler, har en mere begrænset virkning. Det betyder, at et samarbejde mellem lægen og psykologen i nogle tilfælde kan anbefales og gøre behandlingen mere virkningsfuld.