Go to Top

SUPERVISION

Supervision på arbejdspladsen:

Jeg tilbyder supervision både i private virksomheder, samt, i kommuner og regioner og har særlig erfaring med supervision af sundhedsfagligt og pædagogisk personale.

Ethvert forløb tilpasses arbejdspladsens behov samt praktiske og økonomiske muligheder. Der kan være tale om både tværfaglige og monofaglige forløb i grupper samt om individuel supervision. Også individuel ledelsessupervision. Er der tale om en gruppe, anbefales dog minimum 1,5-2 timer per session.

Før et gruppeforløb bør der træffes aftale om supervisionens ramme og indhold med arbejdsgiver eller afdelingsledelse.

Det konkrete indhold afhænger dernæst af deltagernes behov og ønsker, og supervisionen udføres under sædvanlig tavshedspligt.

Problemstillingerne kan være mange. Det kan være balancen mellem professionel kontakt og omsorg til f.eks. indlagte, brugere eller studerende; det kan være voldsomme oplevelser i den professionelle hverdag. Måske er der tale om medarbejdere, som befinder sig i et arbejdsmiljø med høj belastningsfaktor på grund af komplekse opgaver med f.eks. sindslidende, misbrugere eller mennesker med nedsat funktionsniveau. Dertil kommer stress, nedslidthed samt knuder i kommunikation og samarbejde som følge af de vanskelige problemstillinger og det generelle arbejdspres.

Hensigten med supervision er at skabe et rum for problemforståelse og -løsning, ideudvikling samt faglig og personlig udvikling.

Supervision af psykologer og psykoterapeuter:

Som specialist i klinisk psykologi og psykoterapi tilbyder jeg individuel- eller gruppesupervision til psykologer under uddannelse og videreuddannelse samt til kursister og uddannelsessøgende, der uddanner sig til psykoterapeut. Supervisionen foregår inden for en bred forståelsesramme, hvori kan indgå elementer af eksistentiel psykoterapi, psykodynamisk og kognitiv terapi samt mindfulness og en mere spirituel tænkning.